Spørgsmål om luft til luft varmepumper

Varmepumper efter dit behov! E-mail: ne@varmeogklima.dk | SMS til mobil: (+45) 2032 0908

Spørgsmål om luft til luft varmepumper

Spørgsmål om luft til luft varmepumper


Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål. Kan du ikke finde svar på lige præcis dit spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på NE Varme og Klima.


Næsten alle reklamerer med at ”deres” varmepumpe er A mærket- er den det?

Der er eksempler på anlæg der burde være D mærket ifølge test der er foretaget. A mærkede er anlæg med COP på 3.62 og op efter, så der er meget stor forskel på effektiviteten på de A mærkede.


Generelt om varmepumper


Hvad betyder SCOP?

SCOP, er en værdi, som angiver forholdet mellem tilført og afgivet effekt. SCOP værdien er lavere end COP, da SCOP dækker flere udetemperturer som er under  7 °C, hvilket refererer bedre til den danske vinter.


Forskellen på SCOP og COP er at SCOP er sæsson afhængig.


Hvad betyder COP?

COP, er en værdi, som angiver forholdet mellem tilført og afgivet effekt. Er COP tallet eksempelvis 4,5 , betyder det at du får for 4,50 kroner varme hver gang du bruger for 1 krone. Varmepumper med høje COP tal er  normalt de mest energivenlige. Varmepumper som har en høj COP ved 7 °C, har en dårligere COP ved eksempelvis 0°C. Da anlægget har behov for afrimning vil COPén være lavere ved eksempelvis 0 °C .


Min tommelfingerregel er 1:3, det vil sige en COP på 3, dette er mere realistisk for en hel fyringssæsson, end de opgivede data. Har man så et anlæg med høj COP og årlig service, så er COPén nærmere 3,3 for en hel fyringssæsson. Køb derfor kun “gennemprøvet” A mærket kvalitetsvarmepumper. COP måles ved en udendørstemperatur på 7 °C og en indendørstemperatur på 21 °C


Er alle varmepumper tilpasset det nordiske klima?

Nej, der sælges  varmepumper der ikke er gode nok til opvarmnings brug. NE Varme og Klima forhandler kun varmepumper via autoriserede forhandlere. Alle mine varmepumper er derfor tilpasset det nordiske klima.


Luft til luft varmepumper


Kan jeg varme hele huset op med én luft til luft varmepumpe?

Varmepumpen er en supplerende opvarmning, men vælger du en løsning med  flere anlæg eller flere indedele koblet sammen med én udedel, opnår du en bedre fordeling af varmen.


Hvordan får jeg renere luft, når varmepumpen jo ikke henter luft udefra?

Varmepumpen har indbygget filtre som rengør luften for støv og mange andre forurenende partikler.


Kan jeg selv montere min luft til luft varmepumpe?

Luft til luft varmepumper skal tilsluttes af en autoriseret montør med gyldigt KMO bevis. El-installationen skal kontrolleres om der er en virksom jord, at der er jordstik i udtaget er reelt ikke nok (den der tilslutter har pligt til at kontrollere korrekt jording). Du kan selv lave opsætningen, hvis du ved præcis hvordan dette skal gøres, kontakt mig og forhør hvad du evt. selv kan lave, hvis du er i tvivl.


Hvad er en luft til luft varmepumpe med Inverter?

Luft til luft varmepumper med inverter tilpasser kompressorernes omdrejningstal trinløst. Derved forbruger varmepumpen ikke mere energi end nødvendigt til at opvarme huset. Varmepumpen er meget mere energivenlig end en on/off varmepumpe. Alle mine luft til luft varmepumper, er inverter styrede.


Virker min luft til luft varmepumpe stadig når det fryser udenfor?

Mine luft til luft varmepumper er designet til nordisk klima og fungerer ned til – 20 °C


Hvorfor varmer min luft til luft varmepumpe ikke hele tiden?

Når en varmepumpe afrimer vendes processen og varmen sendes i stedet til udedelens fordamper. I kolde perioder sker dette op til en gang i timen, afhængig af model tager processen cirka 5 til 10 min. Mens varmepumpen afrimer lyder din varmepumpe anderledes end normalt, dette er helt normalt.


I visse situationer er der lyde der får dig til at tro at den er utæt, men den høje temperaturforskel mellem ude- og indedelen får den til at knirke, og det er den også dimensioneret til at skulle holde til, så bare rolig.


Giver luft til luft varmepumper bedre indeklima?

Ja, det gør den, mange allergikere oplever bedre indeklima efter montering af en luft til luft varmepumpe. De varmepumper, der findes i dag, har avancerede filtersystemer. Mange opfanger allergifremkaldende stoffer, virusser og bakterier.


Hvor meget strøm bruger en luft til luft varmepumpe?

Det afhænger af hvor meget varmepumpen skal arbejde. Luft til luftvarmepumper som forhandles gennem  NE Varme og Klima kan typisk tilsluttes en almindelig 1 faset 230 volt forsyning med effektivjord forbindelse og med  10 eller 13 ampere sikring. Jeg anbefaler at du får etableret en ny gruppe ved din gruppetavle, så varmepumpen har sin egen gruppesikring.


Hvor tilsluttes strømen til en luft til luft varmepumpe?

Strøm tilsluttes udedel og videreføres derefter til indedelen.


Fungerer en luft til luft varmepumpe også som aircondition/klimaanlæg?

Alle mine luft til luft varmepumper har også aircondition/klimaanlæg.


Hvad er bedst, scroll eller rotation kompressor?

De luft varmepumper, der findes i dag, har primært to typer kompressorer, nemlig scroll eller rotation. Forskellene er små, i scrollkompressorerne er der kun en bevægelig del. Rotationskompressorerne indeholder flere mekaniske dele. De foretager nemlig præcis det samme, altså skaber tryk, blot på forskellige måder. Kompressortypen er derfor ikke afgørende for funktion, støj eller ydeevne.


Hvor lang tid holder en kvalitets luft til luft varmepumpe?

Serviceres og renses din luft til luft varmepumpe løbende, kan den holde helt op til 15 år.


Hvor lang garanti har jeg på min luft til luft varmepumpe?

Der er 5 års totalgaranti på alle vores ”Danmarkspumpen” luft/luft varmepumper


Hvor tit skal min luft til luft varmepumpe have service?

Der er ikke lovkrav om årlig service på luft til luft varmepumper med fyldninger under 1 kg kølemiddel, men en velholdt varmepumpe holder længere og yder bedre. Det anbefales derfor at få udført et serviceeftersyn på din varmepumpe hvert 2 år (med fyldninger under 1 kg kølemiddel). Det er lovpligtigt at få serviceeftersyn hvert år ved fyldninger over 1 kg.


Hvad er luft til luft varmepumpe?

Luft til luft varmepumper består typisk af en ude-  og en inderdel. Udedelen opsamler den naturlige  varme der er i luften og omdanner den til brugbar varme. Indedelen fordeler den varme luft i huset. Samtidig med at luft til luft varmepumpen producerer billig og CO2 venlig varme, renser den samtidig luften i huset. Har en du brændeovn, hjælper varmepumpen med at cirkulere varmen rundt til husets øvrige rum.


Ved skift fra el radiatorer til en luft til luft varmepumpe kan du sparer op til 70 procent på varmeregningen. Luft til luft varmepumper producerer ikke varmt brugsvand.


Hvorfor er der så stor prisforskel på varmepumper?

Ligesom på biler er der stor forskel på kvalitet af produktet. Prisen afhænger både af kvalitet og service. F.eks. har jeg op til 5 års garanti på hele installation og en landsdækkende serviceorganisation bag mig. Endelig ved jeg at rådgivning om produktvalg og placering er særdeles vigtigt.


Hvad gør jeg hvis anlægget pludseligt går i stå?

Det første du skal gøre er at checke din brugervejledning, som du har fået sammen med anlægget. Er der brug for yderligere service kan du ringe til mig på telefon 20 32 09 08.


Hvad hvis der kommer strømsvigt?

Ligesom fx et oliefyr er en luft til luft varmepumpe afhængig af el. Varmepumpen husker dog de tidligere indstillinger og starter når strømmen kommer igen. (Der kan tilkøbes en alarm via SMS)


Hvor stort et hul skal jeg have i min mur?

Der skal være en rørføring mellem ude- og indedelen bestående af kobberrør, elkabel og afløbsslange. Diameteren på hullet er ca. 80 mm. Hullet afdækkes og er gemt bag indedelen.


Hvad gør jeg når temperaturen er under frysepunktet?

De effektive varmepumper er dimensioneret til at kunne køre ned til – 20 °C.


Hvor lang tid går der til jeg kan få min varmepumpe?

Typisk går der en uge efter besøget, så kommer jeg og sætter varmepumpen op.


Hvorfor har jeg ikke nogle reference kunder?

Jeg har solgt luft til luft varmepumper i mange år, men kunderne har ikke lyst til fremmede i deres hus, dette er en holdning der er kommet de seneste år. Jeg er behjælpelig med at finde en referencekunde der kan svarer på netop dine spørgsmål.


Skal inde- og udedelen være placeret lige overfor hinanden?

Nej – jeg rådgiver om placeringen af henholdsvis ude- og indedelen. Du kan som regel have en indedel i stuen og udedelen på modsatte gavl. Dermed sikrer du dig at din terrasse eller facade ikke optages af udedelen

Indedelen


Skal den absolut hænge inde i min stue?

Nej – der er som regel mange muligheder for at finde alternative placeringer fx i en gang eller køkken/alrum.


Hvorfor knirker varmepumpen nogle gange?

Fænomenet forekommer ved udetemperaturer under ca. 2-3 grader. Forklaringen er at varmepumpen afrimer. Lyden kan sammenlignes med vand der næsten koger i en el-kedel.


Hvor bør indedelen hænge?

Indedelen bør monteres højst muligt på væggen, dog mindst 10 cm fra loftet af hensyn til luftindtag og rengøring. Et centralt sted er i et stort rum uden nærliggende forhindringer for luftstrømmen er optimalt.

Panasonic CE9 Danmarkspumpen

Derved har varmepumpen de bedste forudsætninger for at sprede varmen i hele huset. Men, energimæssigt bør den hænge 40 cm. over gulv, dette begrænser bare møblering mere end hvis den hænger under loftet.


Hvor tit skal indedelen renses?

Filteret bør rengøres hver 2.-4. uge, har du brændeovn anbefales 1 gang om ugen. Du støvsuger oversiden før du tager filtrene ud. Filtrene støvsuges med en blød børste, og kan ved behov renses med en gang opvaskemiddel på en klud (undgå stiv børste, da den kan ødelægge filtrenes fine masker.

Hele rengøringen tager 2-5 minutter.Udedelen


Kan udedelen stå på loftet?

Nej – Udedelen skal stå i det fri, og må ikke sættes på loft eller indenfor.


Virker anlægget ikke hvis der er sne på udedelen?

Sne er som regel ikke et problem. Nogle få gange kan der dog være behov for at feje sneen væk med en kost.


Skal udedelen stå mod syd?

Ikke nødvendigvis –gode varmepumper har nemlig en effektiv afrimning. Desuden er det største varmebehov i vinterhalvåret, hvor solen desværre ikke er fremme ret mange timer alligevel.


Hvor bør udedelen placeres?

Udedelen placeres så luftstrømmen ikke hindres og helst 20 cm over jorden. Det er lovkrav at der monteres en sikkerhedsafbryder mellem udedel og strømtilgang. Udedelen bør monteres på vægbeslag eller gulvstativ. Ved montering på gulvstativ skal det være på hårdt plant vandret underlag.


Er udedelen ikke i lod vil kompressoren afgive unødig støj og evt. bankelyde.


Hvor tit skal udedelen renses?

Udedelen bør renses når der er blade fra træer i bunden af udedelen på bag- og venstre side.